Minulle tärkeitä asioita

Tasa-arvoinen Suomi

Kaikilla tulee olla samat oikeudet ja mahdollisuudet muokata omaa elämäänsä. Meidän tulee tehdä töitä sen eteen, että yhteiskuntamme on yhdenvertainen, muun muassa koskien samaa palkkaa samanarvoisesta työstä, perhepolitiikkaa, poliittista edustusta ja sukupuoliperusteista väkivaltaa. Ketään ei saa syrjiä kielen, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai iän perusteella.

Koulu ja koulutus

Koulutussektorilla tapahtuvat leikkaukset tulee lopettaa. Meidän tulee tarjota korkealaatuista ja tasa-arvoista koulutusta kaikille. Kaikille tulisi tarjota parhaimmat mahdolliset edellytykset pärjätä työelämässä. Kouluilla ja päivähoitoyksiköillä tulee olla riittävät resurssit lasten/oppilaiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään ja moniammatilliseen työskentelyyn.

Kaksikielisyys

Suomen kaksikielisyys on ainutlaatuinen rikkaus, jota pitää vaalia. Kaikilla pitää olla mahdollisuus toimia omassa arjessaan molemmilla kansalliskielillämme. Suomella on maailman paras kielilainsäädäntö, mutta sitä pitää noudattaa myös käytännössä. Tähän tarvitaan sekä poliittista tahtoa että myönteistä asennoitumista kaksikielisyyteen.