Jag är mamma, fru, jämlikhetskämpe, politiker, föreningsaktiv och mycket mera. Det jag gör, gör jag helhjärtat och fullt ut.
Jag jobbar för ett jämlikt och tvåspråkigt Finland där utbildning prioriteras högt.”

”Olen äiti, tasa-arvon puolesta taistelija, järjestöaktiivi, poliitikko ja paljon muuta. Sen minkä teen, teen kunnolla ja koko sydämellä.
Teen töitä tasa-arvoisen ja kaksikielisen Suomen puolesta, jossa arvostamme ja priorisoimme koulutusta.”

Anne Ahlefelt
Esbo / Espoo

”Anne har så länge jag minns jobbat för att vi medmänniskor skall ha det bra. Ungdomar, ungdomars föräldrar, seniorer – vi alla har det bättre att vara då Anne är med och förbättrar Finland.”

Tove Laurin, Marknadsföringschef, Helsingfors

”Jag har känt Anne Ahlefelt i 40 år och följt med hur den energiska lilla flickan har vuxit till en ansvarskännande och människonära person. Hon har mycket att ge och gör alltid sitt bästa i allt hon tar itu med. Hon är en värdig kandidat!”

Marika Laurin, Esbo