Jag är mamma, fru, jämlikhetskämpe, politiker, föreningsaktiv och mycket mera. Det jag gör, gör jag helhjärtat och fullt ut.
Jag jobbar för ett jämlikt och tvåspråkigt Finland där utbildning prioriteras högt.”

”Olen äiti, tasa-arvon puolesta taistelija, järjestöaktiivi, poliitikko ja paljon muuta. Sen minkä teen, teen kunnolla ja koko sydämellä.
Teen töitä tasa-arvoisen ja kaksikielisen Suomen puolesta, jossa arvostamme ja priorisoimme koulutusta.”

Anne Ahlefelt
Esbo / Espoo

”Anne har så länge jag minns jobbat för att vi medmänniskor skall ha det bra. Ungdomar, ungdomars föräldrar, seniorer – vi alla har det bättre att vara då Anne är med och förbättrar Finland.”

Tove Laurin, Marknadsföringschef, Helsingfors

”Jag uppskattar Anne Ahlefelts genuina intresse och stora engagemang i ärenden som berör barn och unga samt hennes arbete för ett jämlikare samhälle. Det känns lätt att stöda en kandidat med de här värderingarna.”

Jenny Haapimaa, grafisk designer/företagare, Esbo