Jag är mamma, fru, jämlikhetskämpe, politiker, föreningsaktiv och mycket mera. Det jag gör, gör jag helhjärtat och fullt ut.
Jag jobbar för ett jämlikt och tvåspråkigt Finland där utbildning prioriteras högt.”

”Olen äiti, tasa-arvon puolesta taistelija, järjestöaktiivi, poliitikko ja paljon muuta. Sen minkä teen, teen kunnolla ja koko sydämellä.
Teen töitä tasa-arvoisen ja kaksikielisen Suomen puolesta, jossa arvostamme ja priorisoimme koulutusta.”

Anne Ahlefelt
Esbo / Espoo

”Anne Ahlefelt har bred erfarenhet inom barn- och ungdomsfrågor. Vi behöver kunniga personer i politiken för att stoppa nedskärningarna i utbildningen. Jag röstar därför på Anne!”

Ulrika Paavolainen, Enhetschef, Esbo

”Jag känner Anne sen hon var liten flicka och har stolt följt med hennes framgång i livet. En ungdom man absolut kan lita på. Gör säkert det hon lovat!”

Hannele Wallén, Pensionär, Borgå