Marika Laurin, Esbo

”Jag har känt Anne Ahlefelt i 40 år och följt med hur den energiska lilla flickan har vuxit till en ansvarskännande och människonära person. Hon har mycket att ge och gör alltid sitt bästa i allt hon tar itu med. Hon är en värdig kandidat!”