Veronica Dalenius, Tingsdomare, Esbo

”Jag är orolig för det svenska språkets ställning i Finland. Anne Ahlefelt förstår hur viktigt det är att värna om tvåspråkigheten i vårt samhälle. Därför ger jag mitt fulla stöd till henne.”