Jenny Haapimaa, grafisk designer/företagare, Esbo

”Jag uppskattar Anne Ahlefelts genuina intresse och stora engagemang i ärenden som berör barn och unga samt hennes arbete för ett jämlikare samhälle. Det känns lätt att stöda en kandidat med de här värderingarna.”