Markus Dahlqvist, Företagare, Raseborg

”Jag röstar på Anne som har en bred och internationell erfarenhet i föreningslivet. Det kommer att föra henne och sakerna som hon jobbar för vidare i politiken.”