Yleinen

Därför kandiderar jag i kommunalvalet 2021

Efter fyra år som aktiv inom kommunalpolitiken har jag insett vikten av att ha engagerade och insatta beslutsfattare. Jag är en av dem och därför vill jag fortsätta arbeta för ett bättre Esbo. Med mina erfarenheter inom nämnden Svenska rum, Social- och hälsovårdsnämnden samt som suppleant för fullmäktige ser jag ett stort behov för fortsatta handlingar inom de teman som är viktiga för mig. Jag är fortfarande av den åsikten att vi måste satsa på barn och ungdomars välmående, trygga en säker vardag och ge alla en bra miljö att växa upp i. Jag vill arbeta för ett tvåspråkigt Esbo där alla skall få må bra och ha en fungerande vardag.