Yleinen

Ett välmående Finland

Ett välmående Finland behöver välmående finländare. Och välmående finländare behöver ett välmående Finland. Men hur lyckas vi med det här? Hur bygger vi upp ett välmående samhälle där alla mår bra? Det här är ingen lätt fråga att besvara, men det är i allra högsta grad den fråga som vi måste hitta svar på nu.… Fortsätt läsa Ett välmående Finland

Yleinen

Ei unohdeta sosiaalipalveluja

Harmillisen vähän on aluevaalien alla käyty keskustelua sosiaalipalveluista. Kyseessä on kuitenkin lähemmäs puolet SOTE-uudistuksen budjetista ja henkilöstöstä, joten olisi hienoa, että puolet huomiosta ja keskustelusta suuntautuisi myös SO-puolelle. SOTE-uudistuksessa on myös tarkoitus kehittää ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja yhteisiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi uudella hyvinvointialueella. Nyt olisi hieno mahdollisuus rakentaa moniammatilliset tiimit, jotka yhdessä auttavat ihmistä… Fortsätt läsa Ei unohdeta sosiaalipalveluja

Yleinen

Sätt människan i centrum

Att läsa om Ethel Storsjös kamp mot Raseborgs stad gällande färdtjänst gör mig både sorgsen och arg. Detta får väl inte ske i ett välfärdssamhälle vars uppgift är att producera välmående och inte illamående för sina invånare, speciellt för dem som är i en svagare och mera utsatt position, som Ethel. Välmående främjas genom en… Fortsätt läsa Sätt människan i centrum

Yleinen

Barnvänligt välfärdsområde 

Vi har nu alla möjligheter att bygga upp välfärdsområden som är barnvänliga och tar i beaktande familjernas behov. Detta sker dock inte av sig självt, det här måste vi arbeta för och få det rätt från början. Då vi nu bygger upp nya strukturer och tjänster är det viktigt att vi tar i bruk alla… Fortsätt läsa Barnvänligt välfärdsområde 

Yleinen

Mahdollisuus toimia paremmin 

Tammikuussa on taas edessä uudet vaalit, aluevaalit, jotka tuovat mukanaan suuria muutoksia. Se että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kunnilta ja yhdessä pelastustoimen kanssa muodostavat uuden hallinnollisen tason, herättää meissä paljon kysymyksiä ja pelkoja. Tämä on hyvin ymmärrettävää ja paljon onkin sellaista mistä meillä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Moni asia ratkaistaan vasta sitten… Fortsätt läsa Mahdollisuus toimia paremmin 

Yleinen

Vi skall utveckla, inte avveckla. 

Då social- och hälsovården nu skall övergå till de nya välfärdsområdena väcks många känslor, oftast inte så positiva. Många är rädda för att vården blir sämre och tjänsterna färre. Men så ska det ju inte vara. Vi skall inte avveckla och försämra verksamheten utan i stället skall vi utveckla och göra det bättre. Det är… Fortsätt läsa Vi skall utveckla, inte avveckla. 

Yleinen

Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet! Olen ehdolla aluevaaleissa!

Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet i västra Nyland 2022! Jag känner att vi har mycket att arbeta för i detta väldigt viktiga val, som berör oss alla. I och med att vi står inför den största reformen inom den kommunala sektorn på mannaminne är det speciellt viktigt att ingen glöms bort i processen. Jag vill… Fortsätt läsa Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet! Olen ehdolla aluevaaleissa!

Yleinen

Inlägg i den allmänpolitiska debatten på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 27.3.2021

Bästa Kvinnoförbundare, Vi har redan i flera år varit oroliga för personalläget inom småbarnspedagogiken. Runt om i landet är det stor brist på behörig personal både finska och svenska, speciellt stor brist har vi på lärare inom småbarnspedagogiken. I den allmänna diskussionen och bland våra politiker lyfts det fram att vi behöver flera studieplatser på universiteten… Fortsätt läsa Inlägg i den allmänpolitiska debatten på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 27.3.2021

Yleinen

Inlägg i den allmänpolitiska debatten på Nyländska kretsmötet 8.5.2021

Bästa SFP:are i Nyland. Idag vill jag tala om terapigaranti – något vi alla kan arbeta för i våra kommuner. Det är otroligt viktigt att vi nu alla jobbar för att våra kommuninvånare mår möjligast bra och får den hjälp och det stöd de behöver. Nu är det speciellt viktigt att komma ihåg den psykiska hälsan.33a Hälften av… Fortsätt läsa Inlägg i den allmänpolitiska debatten på Nyländska kretsmötet 8.5.2021

Yleinen

Podcast – I valet och kvalet

I podcasten "I valet och kvalet" diskuterar kommunalvalskandidaterna, Anne Ahlefelt och Larrie Griffis, med olika intressanta profiler som lever och verkar i Svenskfinland. Vi tar pulsen på gästerna om vilka frågor som står dem närmast hjärtat och funderar tillsammans kring det. Båda kandiderar för Svenska Folkpartiet i det kommande kommunalvalet, Ahlefelt för Esbo och Griffis… Fortsätt läsa Podcast – I valet och kvalet

Yleinen

Därför kandiderar jag i kommunalvalet 2021

Efter fyra år som aktiv inom kommunalpolitiken har jag insett vikten av att ha engagerade och insatta beslutsfattare. Jag är en av dem och därför vill jag fortsätta arbeta för ett bättre Esbo. Med mina erfarenheter inom nämnden Svenska rum, Social- och hälsovårdsnämnden samt som suppleant för fullmäktige ser jag ett stort behov för fortsatta… Fortsätt läsa Därför kandiderar jag i kommunalvalet 2021

Yleinen

Lapsistrategia – mihin sitä tarvitaan?

Raportti Lapsen aika - kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 on tällä viikolla julkaistu. Raportti esittelee yhteisen vision lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. Työhön on osallistunut yli 1000 sidosryhmän edustajaa sekä satoja lapsia ja nuoria. Runsaat sata tutkijaa ja tutkijaryhmää ovat kuvanneet keskeisimmät tutkimustuloksensa, johon lapsistrategian tutkimusperusta on rakennettu. Selvää on näin ollen, että raportti on kaiken kaikkiaan… Fortsätt läsa Lapsistrategia – mihin sitä tarvitaan?