Yleinen

Inlägg i den allmänpolitiska debatten på Nyländska kretsmötet 8.5.2021

Bästa SFP:are i Nyland. Idag vill jag tala om terapigaranti – något vi alla kan arbeta för i våra kommuner.

Det är otroligt viktigt att vi nu alla jobbar för att våra kommuninvånare mår möjligast bra och får den hjälp och det stöd de behöver. Nu är det speciellt viktigt att komma ihåg den psykiska hälsan.33a

Hälften av finländarna drabbas av psykisk ohälsa i något skede av livet, men endast hälften av dem får den behandling de behöver. Det här gällde tiden innan pandemin och jag är rädd för att det ser ännu värre ut nu. Därför är det nu viktigt att lyfta fram terapigarantin till diskussion på olika håll.

Terapigarantin handlar om att påskynda och öka tillgången till behandling för psykisk ohälsa. Det är fråga om att garantera att alla med ett konstaterat behov får snabb tillgång till korttidsterapi. Det handlar om att erbjuda lämplig behandling i ett tidigt skede. Hjälp i rätt tid skulle förebygga allvarlig psykisk ohälsa. Tyngdpunkten skulle förflyttas från långa och dåligt tillgängliga psykoterapier till snabba och tidiga psykoterapibehandlingar för allt fler behövande.

Årskostnaden för terapigarantin i hela landet skulle vara ca 35 miljoner euro. Enligt OECD:s uppskattning från 2018 är de totala kostnaderna för psykiska störningar ca 11 miljarder euro om året i Finland. 11 miljarder! En investering i den psykiska hälsan betalar sig flerfaldigt tillbaka.

Ett tillgängligt, snabbt och klientinriktat system för psykiska tjänster är kostnadseffektivare än ett system, som bygger på specialvård. Om personer utanför utbildningen och arbetslivet skulle få tidig hjälp inom primärvården, skulle uppskattningsvis 7500 personer årligen kunna återgå till arbetslivet. Detta skulle ge upphov till ca 340 miljoner i kostnadsbesparingar årligen. Så förutom att terapigarantin skulle vara det mest mänskliga alternativet, så är det också det mest kostnadseffektiva alternativet.

I onsdags (5.5.2021) har Helsingfors, som den första staden i Finland, på sitt fullmäktigemöte bestämt att ta terapigarantin i bruk redan under nästa år. Nu hoppas jag att vi övriga kommuner i Nyland snabbt följer efter. Vi kan inte vänta med det här, speciellt inte under rådande omständigheter. Vi behöver alla jobba för att våra kommuninvånare skall må möjligast bra både fysiskt och psykiskt och det gäller att handla nu.