Yleinen

Inlägg i den allmänpolitiska debatten på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 27.3.2021

Bästa Kvinnoförbundare,

Vi har redan i flera år varit oroliga för personalläget inom småbarnspedagogiken. Runt om i landet är det stor brist på behörig personal både finska och svenska, speciellt stor brist har vi på lärare inom småbarnspedagogiken.

I den allmänna diskussionen och bland våra politiker lyfts det fram att vi behöver flera studieplatser på universiteten för att råda bot på denna brist. Men det räcker inte. Problemet löses inte så här lätt. För tillfället fylls faktiskt inte alla platser som finns tillgängliga, så vi måste hitta lösningar annanstans.

I den allmänna diskussion saknas inlägg som lyfter upp problematiken att vi i Finland, genom lagstiftning, har tagit bort lärarbehörigheten av socionomer. Vi har länge haft två olika möjligheter att utbilda oss till lärare inom småbarnspedagogiken (tidigare barnträdgårdslärare), där den ena vägen har varit via en universitetsutbildning och den andra via en yrkeshögskoleutbildning, socionomutbildningen. Men nu ska det här ta slut och efter 2023 går det inte längre att få en lärarbehörighet som socionom. Det här kan inte jag förstå!

I den förnyade lagen lyfter upp socionomerna inom småbarnspedagogiken, som en egen och ny grupp, men ännu i denna dag finns det ingen klar arbetsbild för denna grupp. Andemeningen i lagen har varit att bygga upp mångprofessionella team, men ändå har inte socionomens arbetsbild eller ställning klart skrivits ut. Det däremot har diskuterats rätt mycket på olika håll är att man tycker att socionomerna ska få mindre lön än de universitetsutbildade.

Det här låter ju inte lockande och jag är rädd för att vi kommer att gå miste om socionomerna inom småbarnspedagogiken. Man vill nog inte jobba där man inte är välkommen eller där ens kompetens inte uppskattas och värdesätts. Vi ska komma ihåg att socionomerna är högt eftertraktade inom olika branscher och besitter en stor kunskap då det kommer till att stöda familjer och känna till samhällets olika stödformer.

Bästa vänner, vi har inte råd att gå miste om denna grupp professionella inom småbarnspedagogiken. Vi behöver deras kunnande i allra högsta grad i dessa tider. Nu måste vi jobba för att få tillbaka lärarbehörigheten för socionomerna och se till att de värdesätts lika högt som de andra i personalen.