Yleinen

Vi skall utveckla, inte avveckla. 

Då social- och hälsovården nu skall övergå till de nya välfärdsområdena väcks många känslor, oftast inte så positiva. Många är rädda för att vården blir sämre och tjänsterna färre. Men så ska det ju inte vara. Vi skall inte avveckla och försämra verksamheten utan i stället skall vi utveckla och göra det bättre. Det är fortfarande viktigt att alla har en hälsostation nära till hands, det skall vi inte ändra på, men kanske vi till och med kan nå bättre ut till alla med nya former av tjänster. För tänk hur många fler som kunde nås snabbt och effektivt genom till exempel mobila och digitala tjänster. Kanske vi inte alltid skulle behöva ta oss till hälsostationen för att få ett sjukintyg eller ett recept, utan i stället kunde sköta det enkelt över ett möte på distans med en sjukskötare eller läkare. Tänk om man chattande från hemmasoffan kunde få en snabb kontakt med vårdinstansen just i den stunden, som livet känns extra svårt att klara av ensam. Och skulle det inte vara fint om hälsovården kunde komma till dig och du inte behövde ge dig i väg hemifrån med den onda ryggen eller det sjuka barnet. Jag tror det finns otroliga möjligheter i verksamhetsformer som dessa. Så utöver det vi redan har kan vi utveckla nya och bättre tjänster, då vi samarbetar över kommungränserna.  

När vi nu skall få ett nytt välfärdsområde, som sträcker sig från Esbo till Hangö, kommer vi att ha tillgång till ett otroligt resursnätverk med kunskaper och erfarenheter på en mycket bred front. I Esbo, på Kilo hälsostation, har det utvecklats och tagits i bruk en ny typ av service, där ett expertteam står till din tjänst. Den nya teammodellen innebär att dina problem sköts gemensamt av experter på flera områden. I teamet kan det ingå en läkare och en skötare och dessutom till exempel fysioterapeut, munhygienist, socialarbetare, mentalvårdare samt expert inom äldreomsorgen. Teamets sammansättning beror alltid på hurdan vård och hjälp du behöver. Modellen skall under år 2022 tas i bruk även på andra hälsostationer och kunde likväl spridas bredare än så inom Västra Nylands välfärdsområde. I Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Lojo, Vichtis och Högfors finns det säkert också olika välfungerande modeller, som vi kan gynnas av på bredare front.    

Det finns mycket som vi kan göra ännu bättre och ännu smartare. Det finns säkert mycket vi kan lära oss av varandra, då vi nu skall bygga upp ett välfungerande system för både hälso- och socialvården samt räddningsväsendet i Västra Nyland. Låt oss alltså fokusera på att utveckla och göra bättre i de nya välfärdsområdena. Låt oss se möjligheter, inte hot. 

Anne Ahlefelt, Ordförande för SFP i Esbo
Kandidat i Västra-Nylands välfärdsområde