Yleinen

Några ord om mig

Jag är född i Helsingfors och där bodde jag mina första levnadsår samt mina första samboår under studietiden. Där emellan hann jag med en hel del barndomsår i Esbo och ungdomsår i Grankulla. Mina vuxenår har jag nu bott i Esbo och jag det känns att det är här jag kommer att fortsätta bo en god stund framöver. Jag brukar säga att jag är från huvudstadsregionen, för det beskriver det bäst och känns rätt.

Sen är jag dessutom en skäriflicka. Hela mitt liv har jag spenderat somrar och veckoslut ute i Borgå skärgård, och det är där som min själ vilar och det är där jag finner ett inre lugn. Att få andas havsluft, titta ut på vattnet och höra måsarnas rop – det är livet det.

Naturen är viktig för mig och då det bara finns tid, så tar jag mig jätte gärna ut i skogen för en promenad eller bär och svampplockning.

Men sen är ju verkligheten den att det nog inte finns så mycket tid över då vardagen rullar på. Och vardagen rullar på tillsammans med en man och en 11-åring, mina ögonstenar och min familj. Vi har det bra tillsammans, men kämpar precis som många andra med att få arbete, skola, hobbyer och annat program att gå ihop. Inget speciellt här, bara en härlig och salig röra. Jag är lyckligt lottad då mina föräldrar finns nära till hands och gärna hoppar in och hjälper alltid då det behövs.

Jag är till utbildningen socionom och arbetar för tillfället som projektledare för ett projekt, vars målsättning är att höja kompetensen kring frågor som jämlikhet, inkludering och normmedvetenhet på idrotts- och ungdomsfältet. Jag brinner ju för dessa teman, så jag är glad då jag även på arbetstid får jobba för ett mera jämställt och inkluderande samhälle. Projekt har jag även lett tidigare inom det rusmedelsförebyggande arbetet och därtill har jag länge fungerat som utbildare just i dessa frågor.

Mellan projekten hoppade jag för några år över till småbarnspedagogiken och arbetade som barnträdgårdslärare och daghemsföreståndare. Det gav mig en mycket god insikt i läget på fältet, både det goda och det dåliga. Jag älskar att få jobba med barn och unga, men under rådande omständigheter ville jag inte fortsätta.Nu väljer jag att sätta min kunskap, erfarenhet och energi på att jobba för barn och unga samt barnfamiljer. Jag vill arbeta för att de ska ha det bra och för att den kunniga personal vi har inom småbarnsfostran och skolvärlden skall kunna göra sitt arbete möjligast bra.


“Those who are crazy enough to think they can change the world usually do.” – Steve Jobs

Jag vill göra världen till en bättre plats för oss alla. En del kan säga att det är utopistiskt och orealistiskt. Jag väljer att vara optimistisk och tror på att det är möjligt. Jag tror att det är möjligt att påverka och göra förändringar även om det inte alltid är lätt. Men de saker som betyder mest för oss är värda att kämpa för. Och jag är redo att kämpa för att det skall vara jämlikare och bättre för oss alla.