Yleinen

Lapsistrategia – mihin sitä tarvitaan?

Raportti Lapsen aika – kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 on tällä viikolla julkaistu. Raportti esittelee yhteisen vision lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. Työhön on osallistunut yli 1000 sidosryhmän edustajaa sekä satoja lapsia ja nuoria. Runsaat sata tutkijaa ja tutkijaryhmää ovat kuvanneet keskeisimmät tutkimustuloksensa, johon lapsistrategian tutkimusperusta on rakennettu. Selvää on näin ollen, että raportti on kaiken kaikkiaan painavaa tekstiä.

Visiota on konkretisoitu seitsemään tavoitteeseen, jotka mielestäni edustavat hyvin lasten ja nuorten elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteet ovat, että jokaisella lapsella ja nuorella on elämässään läheisiä ja turvallisia aikuisia, lapset ja perheet kokevat osallisuutta kasvu- ja lähiyhteisössä, perheiden yhdessä viettämä aika lisääntyy, lasten ja nuorten kaverisuhteet vahvistuvat ja yksinäisyys vähenee, jokaisella lapsella ja nuorella on yksilöllinen jatkuvan kasvun ja oppimisen polku, ihmisillä on mahdollisuus toivomaansa lapsimäärään ja lapsiperheiden köyhyys vähenee.

Lapsistrategiaa pohjustaneen työn ohjausryhmän puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes on esittänyt toiveen, että lapsistrategiaa pohjustava työ näyttäisi poliitikoille kansallisen lapsistrategian tarpeen ja antaisi hyvän pohjan, jotta Suomen ensimmäinen lapsistrategia saataisiin aikaan vielä tänä vuonna. Hän on erityisesti toivonut, että poliitikoilla olisi halua hyödyntää työssä koottua ainutlaatuista tutkimuspohjaa lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Yhdyn tältä osin Siimeksen toiveeseen ja olen myös valmis itse tekemään työtä tämän toteutumiseksi. Jo YK:n Lasten oikeuksien sopimus velvoittaa Suomea toimimaan lasten oikeuksien mukaisesti. Lasten oikeuksien toteutuminen on meidän kaikkien vastuulla. Tätä varten meidän tulee omaksua lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri. Lapsistrategiaa tarvitaan kaikessa päätöksenteossa, jotta lapsen ääni tulee konkreettisesti kuulluksi.

Lapset ovat meidän tulevaisuutemme. Siihen meidän tulee panostaa.

Lähteet: lapsistrategia.fi, edilex.fi