Yleinen

Barnvänligt välfärdsområde 

Vi har nu alla möjligheter att bygga upp välfärdsområden som är barnvänliga och tar i beaktande familjernas behov. Detta sker dock inte av sig självt, det här måste vi arbeta för och få det rätt från början. Då vi nu bygger upp nya strukturer och tjänster är det viktigt att vi tar i bruk alla de metoder som stöder barns, ungas och familjers välmående. 

Metoder som behöver tas i bruk är barnkonsekvensanalys, barnbudgetering och familjernas möjlighet till delaktighet. Då vi systematiskt använder oss av dessa och arbetar med ett barn- och familjeperspektiv har vi möjlighet att bygga upp barnvänliga välfärdsområden med fokus på just barns, ungas och familjer specifika behov. 

Jag lovar att jag kommer att ha på mig mina ”barnvänliga glasögon” i alla beslut och processer – jag kommer definitivt att jobba för barnens bästa i välfärdsområdet.