Yleinen

Sätt människan i centrum

Att läsa om Ethel Storsjös kamp mot Raseborgs stad gällande färdtjänst gör mig både sorgsen och arg. Detta får väl inte ske i ett välfärdssamhälle vars uppgift är att producera välmående och inte illamående för sina invånare, speciellt för dem som är i en svagare och mera utsatt position, som Ethel. Välmående främjas genom en smidig vardag och ett aktivt medborgarskap för alla, något staden och politiker skall arbeta för, inte emot. Det som Ethel tvingats genomgå är ofattbart och oacceptabelt och så här får det inte vara.  

Jag hoppas innerligt att vi alltid skulle sätta människan i centrum för alla beslut som görs. Det här är speciellt viktigt nu då vi skall bygga upp tjänsterna inom vården, omsorgen och räddningsväsendet i hela Västra Nyland. Vi måste verkligen se till att det alltid handlar om människorna och deras behov. Inget annat är godtagbart. 

https://www.vastranyland.fi/artikel/satt-manniskan-i-centrum/
Insändare i Västra Nyland 8.1.2022

Anne Ahlefelt, SFP, Esbo